Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Art of Happiness.

VOORWAARDEN (vs. 20-10-2018)
Dit zijn onze voorwaarden voor de aanvraag van workshops en activiteiten door groepen of bedrijven en voor de deelname aan de workshops en activiteiten die door Art of Happiness uitgevoerd worden.

Aanvragen en betaling
Een workshop of aktiviteit kan per email worden aangevraagd. Na het treffen van een overeenkomst geldt een betalingsverplichting en dient het afgesproken bedrag binnen de afgesproken termijn overgemaakt te worden naar het bankrekeningnummer: NL45 ASNB 0942207912 t.n.v. Art of Happiness, Dwingeloo. Betaling voor een workshop of aktiviteit dient uiterlijk 1 week voor de geplande datum plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling bent u niet verzekerd van doorgang van de workshop of activiteit.

Annulering
Tot 1 maand voor aanvang van de geplande workshop of aktiviteit kan kosteloos geannuleerd worden. Vooruitbetaalde gelden worden tot 1 maand voor aanvang van de workshop of aktiviteit volledig teruggeboekt. Bij annulering tussen 4 tot 1 week voor aanvang gelden 25% annuleringskosten en wordt 75% van het vooruitbetaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de workshop of aktiviteit wordt 50% van kosten in rekening gebracht en wordt 50% van het vooruitbetaalde bedrag geretourneerd.

Aanpassingen
De yogadocent kan in overleg met de aanvrager workshops verplaatsen, minder of meer workshops aanbieden. Zo nodig wordt het tarief hierop aangepast.
Algemene voorwaarden kunnen tussentijds aangepast of aangevuld worden. Op de website staat de meest actuele informatie.

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers voor een workshop is 7. Bij minder deelnemers kan overlegd worden met Art of Happiness over het wel of niet door laten gaan van de workshop.

Overmacht
Mocht door ziekte of overmacht  van de yogadocente de workshop of activiteit geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangt u het volledig vooruitbetaalde bedrag retour. Indien gewenst kunnen we met u meedenken over andere yogadocenten uit deze regio die benaderd kunnen worden.

Eigen risico en verantwoordelijkheid
Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers aan de workshops om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor deelname aan de workshop door te geven aan de docent. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de workshop, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.

Deelname aan de workshops  en andere aktiviteiten van Art of Happiness vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer en de aanvragende groep of organisatie. Art of Happiness en/of de yogadocent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer of organisatie.
Art of Happiness en/of de yogadocente is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van deelnemers of van de aanvragende groep of organisatie.

Door deelname aan de workshops en andere aktiviteiten van Art of Happiness gaan deelnemers, aanvragers van de workshops en activiteiten en de groep of organisatie waaraan ze verbonden zijn accoord met bovenstaande voorwaarden.

Privacy
Art of Happiness gaat zorgvuldig om met de Privacy van deelnemers en draagt zorg dat eventuele persoonsgegevens van deelnemers goed beschermd en veilig zijn. In ons Privacy Statement staat uitgebreid beschreven hoe we de persoonsgegevens van deelnemers beschermen.

Privacy Statement Art of Happiness

Art of Happiness

E: Info@artofhappiness.nl
I: www.artofhappiness.nl
Kvk nummer: 66868610
Rekening: ASN Bank: NL45 ASNB 0942207912 t.n.v. Art of Happiness, Dwingeloo